Metodologie tréninku

Know – how a zkušenosti trenérů společnosti New Impuls ukazují, že nejefektivnější formou přípravy je interaktivní tréninkový program založený na působení směrem k účastníkům ve čtyřech základních hladinách:

  1. Poznání a uvědomění si svých silných stránek a možností ke zlepšení.

  2. Vytvoření vůle pro zlepšení.

  3. Poskytnutí potřebných znalostí, nástrojů a technik ke zlepšení.

  4. Intenzivní trénink potřebných dovedností a přístupů s důrazem na následné uplatnění v praxi.

 

Projekt proto musí být praktický a konkrétní, založený na individuálních schopnostech a silných stránkách rozvíjených a posilovaných interaktivně v semináři, kde:

  • každý účastník se maximálně aktivně zapojí s vlastními vystoupeními na konkrétní téma vycházející z praxe

  • každý účastník dostává průběžnou rozvojovou zpětnou vazbu od lektora a kolegů s využitím videozáznamu

  • jsou používány speciální pedagogické pomůcky – tzv. memokarty.

 

Typy skupin


A) Interaktivní trénink skupiny o doporučeném maximálním počtu 10 - 12 osob.

Každý účastník bude mít během každého dne programu několikrát možnost zúčastnit se aktivně některé z případových studií. Účastníci jsou aktivními členy diskusních fór, jsou vtaženi do týmových manažerských her, navzájem se hodnotí a poskytují si rozvojové zpětné vazby.

Společně s tištěnými tréninkovými materiály (pracovní listy, doprovodné texty, zadání případových studií) poskytneme efektivní nástroje pro další individuální rozvoj (např. memokarty).

Každý z účastníků semináře NI je vybaven sadou podpůrných materiálů (tvrzené papírové pořadače, tvrzená papírová pouzdra na memokarty, poznámkové bloky, tužky apod.)

 

B) Velmi intenzivní interaktivní trénink malých skupin 4-6 osob.

Jde o spíše konzultační a koučinkové pojetí tréninku. Každému z účastníků je věnována větší péče tréninkový čas je ideálně využit. Může být dohodnuta také individuální skladba témat dle osobních potřeb jednotlivců (miniskupin) a také časový rozvrh může být adaptován na podmínky zadavatele. Tento typ tréninku je plnohodnotnou alternativou buď pro vytížené manažery nebo specialisty. Možno kombinovat i s tréninkem ve víkendových dnech.

 

C) Individuální koučink

Na základě analýzy potřeb je stanoven individuální rozvojový plán, který je naplňován formou cca 2-3 hodinových koučinkových schůzek. Velká péče je věnována detailnímu rozboru prožitých situací a podpoře koučované osoby v nalezení optimalizačních opatření. Vhodné pro vrcholové manažery, obchodníky, osoby veřejně činné atd.

 

Grafický model sestavení projektu

 

 

Na konci každého dne si účastníci stanoví prioritní cíle pro individuální zlepšování a uplatnění trénovaných poznatků v praxi.
Každý následný tréninkový program bude začínat krátkou prezentací každého účastníka a diskusí s ostatními na téma aplikaci poznatků a realizaci cílů z předchozího modulu v praxi.
Pro podporu a měření výstupů přednesou účastníci po absolvování každého dne svému přímému nadřízenému cíle zlepšení v písemné podobě a dohodnou se na pravidelném kontaktu a ověřování, zda dochází ke zlepšení, či měřitelné změně.

© New Impuls® s.r.o. 2014
TOPlist