Aktivity

Denní dotace k jednotlivým tématům se dají pozměnit dle potřeb zadavatele.


Management a komunikace

Modul A:
vedení a řízení podřízených 2 dny
komunikace s nadřízenými 2 dny
Modul B:
spolupráce s kolegy v týmu 1 den
řízení porad 1 den
Modul C:
situační styly jednání – tzv. leadership 2 dny + ind. konz.

Sebeřízení

Modul D:
individuální intelektuální kapitál 1 den
interkulturální management 1 den
Modul/y E-F:
timemanagement IV. generace 1 – 2 dny
Modul G:
manažerská typologie osobnosti (MBTI) 1 den
stressmanagement 1 den

Týmová spolupráce

Modul H:
teambuilding, překonávání bariér mezi jednotlivci 2 dny
Modul I:
outdoorexperience training 2 – 3 dny
Modul J:
kreativní řešení problémů / možno i jako trénink trenérů 2 – 3 dny

Průřezová témata

Modul K:
prezentační dovednosti 2 dny
Modul L:
řízení změn a změnových procesů 2 dny
Modul M:
řešení konfliktů a manažersky obtížných situací 2 dny
Modul N:
řízení projektů 2 – 5 dnů
Modul O:
kariérové plány pracovníků, motivace 1 den
pravidelné hodnocení a hodnotící systémy firmy    1 den

Firemní prostředí

Modul P:
trénink asistentek a sekretářek, efektivní telefonování 2 dny

Prodejní dovednosti

Modul Q:
úspěšný prodejní proces 2 dny
Modul R:
vyjednávání 2 – 3 dny
Modul S:
vyjednávací gambity (vyšší formy vyjednávání pro KAM) 2 – 3 dny

Hard skills

Modul T:
japonské metody práce – Kaizen, Gemba-Kaizen, Poka-Yoke, 5S … a další 2-4 dny
analýza na pracoviště jako východisko pro trénink „Lean managementu“ 1 den
optimalizace procesů – lean management 2 dny
Modul U:
základy BOZP pro liniový a vrcholový management 1 den
základy PO pro liniový a vrcholový management 1 den
aktuální znění Zákoníku práce – pracovně právní minimum pro manažery 1 den
Modul V:
praktická ekonomika pro neekonomy (tržní ekonomika, hospodářský cyklus, transformace firemního kapitálu, peněžní a kapitálový trh a jeho pravidla) 1-2 dny
praktické základy finančního řízení pro neekonomy ( hospodářský výsledek firmy / výnosy - náklady, finanční informace a výkazy, nástroje finančního řízení) 1-2 dny
praktické základy marketingu (cíle, prostředí, segmentace trhu, marketingový mix, životní cyklus výrobku, cena, prezentace výrobku/služby, distribuce/využití zprostředkovatelů, soudobé trendy marketingu/reklamy) 1-2 dny
Modul W:
emoční inteligence 2-10 dnů

Placené služby

Výroba a distribuce prezentačních či výukových filmů

Vhodné pro firemní použití s možností cizojazyčných verzí … marketingové/ obchodní prezentace, odborné zaškolování, bezpečnost práce, Kaizen + zlepšovatelství, atd… (realizace s profesionálním filmovým štábem OK Vision)

Sociologické průzkumy a šetření

(ve spolupráci s PhDr. Jaroslavem Černým)

PR a interní komunikace

(realizováno s reklamní agenturou REMA 93)

Emoční koučink metodou EFT

vhodný pro maximalizaci osobního potenciálu, odbourání trémy, navýšení osobního sportovního výkonu (realizace s Josefem Kadlečkem)

Rozvoj emoční inteligence

navýšení osobního potenciálu, rozvoj klíčových kompetencí, zvládání emocí a stresu a další subtémata (realizováno společností VEVA CZ)

Tvorba a optimalizace „tvrdých“ procesů

ve firmách za účelem zefektivnění, zvýšení kontrolovatelnosti, příprava na audity a certifikace QS, apod…
(realizace ve spolupráci s API - Akademie produktivity a inovací)

Výběr a auditování nových či stávajících zaměstnanců (assessement centra)

(realizace ve spolupráci se společnosti Thomas International a Assessment Systems)

Outdoorové programy

(realizováno ve spolupráci s Team Spirit)

Optimalizace řízení projektů s SW podporou

(realizováno ve spolupráci s Easy Software)

Zapůjčení personálu, kontrola kvality

(realizováno s podporou Amboseli)

Další rozvojová témata týkající se daňové problematiky

(realizace s Ing. Otou Paikertem)

© New Impuls® s.r.o. 2014
TOPlist