Tým

Mgr. Martin Rejhon, MBA

Předchozí zkušenosti a praxe:

Martin vystudoval PdF Univerzity Palackého v Olomouci včetně semestrální jazykové stáže v Německu. Po absolutoriu působil jako pedagog a po přestěhování do současného bydliště v Mladé Boleslavi pracoval v koncernu VW – Škoda Auto v oblasti personálního marketinku, náboru a speciálních personálních programů. Poté působil více než 5 let v top manažerských pozicích HR oblasti ve společnostech Continental Teves a Valeo Connective Systems.

V roce 2001 nastoupil jako konzultant ve společnosti Dynargie holding. Jeho „specializací“ byly programy vytvářené pro vrcholové manažery se zaměřením mj. na komunikaci, vyjednávání či projektové řízení .

Vedl či spolupracoval na vedení projektů pro velké průmyslové podniky, finanční ústavy, obchodní nadnárodní řetězce a také pro státní instituce včetně Úřadu vlády ČR.

Od ledna 2005 se společně s dalšími členy týmů ČR, SR, Polska a Maďarska stal konzultantem mezinárodní společnosti Krauthammer International.

V lednu 2007 založil samostatnou personálně poradenskou značku New Impuls®.

Aktuálně probíhá certifikace značky „NI“ do „Národního registru poradců“ organizace „Czechinvest“ a akreditace u Hospodářské komory ČR pro manažerské a personální rozvojové a vzdělávací projekty. Od poloviny září 2007 značka New Impuls působí na trhu jako právní subjekt , s.r.o.

Specializace:

Martin má kromě organizace chodu společnosti na starosti rozvojové projekty zaměřené především na manažerské a obchodní dovednosti, vedení a řízení, komunikaci a vyjednávání, situační styly vedení - leadership, týmovou spolupráci, řízení projektů, prezentační dovednosti, kreativní metody práce, organizuje i outdoorové iniciační programy či facilituje firemní workshopy. Poskytuje i podporu v oblasti individuálního koučinku.

Hovoří plynně německy a hovorově anglicky.

 

Josef Kadleček

Předchozí zkušenosti a praxe:

V devadesátých letech žil a pracoval v USA, kde získal bohaté zkušenosti na obchodních a manažerských pozicích. Aktivně se podílel na přípravě a průběhu řady tréninkových programů se zaměřením na rozvoj vyjednávacích, prodejních a manažerských dovedností.

Josef se aktivně zabývá hledáním nových poznatků v oblasti lidského chování a jejich následné aplikaci v podnikatelském prostředí a pomoci tak vrcholovým týmům rozvinout jejich plný potenciál a tím přispět k posílení jejich konkurence schopnosti na dnešním dynamickém trhu. Od poloviny devadesátých let se aktivně věnuje koučinku, konzultantské a tréninkové činnosti.

Koncem devadesátých let se zúčastnil kurzů se zaměřením na komunikační dovednosti a strategie v Chicagu, prošel intenzivním tréninkem vycházejícím z práce Dr. Roger Callahana dnes známé jako Thought Field Therapy a Provokativním koučinkem Dr. Franka Farrellyho.

Specializace:

Během svého působení v Krauthammer International vedl projekty zaměřené převážně na rozvoj manažerských a obchodních dovedností, vyjednávání, koučinku, vedení a řízení týmů. U nás spolupracoval s klienty podnikajícími na trhu s realitami, ve finančním sektoru, automobilovém a výrobním průmyslu. V zahraničí vedl projekty v Belgii, Německu, Maďarsku a Srbsku.

V roce 2013 prošel velmi intenzivními zahraničními kurzy v USA a Austrálii a získal celosvětovou licenci kouče NLP. Preferovaným cizím jazykem je angličtina.

 

Břetislav Kroupa

Předchozí zkušenosti a praxe:

Břetislav má více než 21 let praxe v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO). Od roku 1991 působí také jako nezávislý lektor a publicista v obou těchto oblastech. Je autorem mnoha uznávaných odborných publikací. Je autorem projektu pro usnadnění začátků podnikání v ČR z pohledu BOZP a PO. Tento projekt byl vybrán MPSv ČR a po dobu 2,5 roku umístěn na českém specializovaném webu „Focal Point“ pro BOZP, jako pomůcka evropským podnikatelským subjektům pro zpřehlednění povinností v oblasti BOZP a PO před zahájením podnikání v České republice. Pomohl téměř čtyřem stům firmám při tvorbě jejich podnikatelského záměru a zahájení jejich podnikatelské činnosti v ČR.

Specializace:

Jako lektor v současné době přednáší tyto oblasti:

 • obecné povinnosti zaměstnavatelů vyplývajících ze zákoníku práce (běžné školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců)

 • obecné povinnosti zaměstnavatelů vyplývající ze zákona o PO (školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, požárních hlídek apod.)

 • lékařskou závodní preventivní péči

 • odškodňování pracovních úrazů

 • koordinaci - spolupráci zaměstnavatelů (§ 101 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb.)

 • koordinaci - spolupráci zaměstnavatelů/zhotovitelů na staveništi (§ 14 zák. č. 309/2006 Sb.) v návaznosti na požadavky stavebního zákona

 • objasnění úkonů pro přípravu stavebního řízení v rozsahu na ohlášení nebo stavební povolení ve smyslu stavebního zákona

 • problematiku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a problematiku posuzování shody

 • hodnocení pracovních rizik

 • problematiku skladování

 • smluvní vztahy BOZP a PO v návaznosti na plnění smluvních povinností podle občanského a obchodního zákoníku

 • environmentální požadavky v návaznosti na nutné znalosti zaměstnavatele při používání chemických látek a přípravků v běžné výrobní praxi

Břetislav se od roku 1992 specializuje na problematiku zajištění koordinace BOZP podle zákoníku práce a zákona o zajištění dalších podmínek BOZP včetně plnění úkolů v oblasti PO. Tyto poznatky aplikuje ve smluvních vztazích podle občanského i obchodního zákoníku (např. smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor, smlouvy o nájmu věci, různé služby apod.).

 

JUDr. Monika Emanuelová

Předchozí zkušenosti a praxe:

v roce 2002 dokončila vysokoškolské studium a promovala úspěšně na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Již za dob vysokoškolského studia začala pracovat v právních službách u společnosti IPB Group Holding (bankovní sektor), později pracovala jako podniková právnička pro Interior PFD (nábytkářský průmysl) a v současné době je jejím zaměstnavatelem Pražská vodohospodářská společnost. I zde vykonává identickou pracovní pozici v oblasti obchodní a pracovní legislativy.

Od roku 2004 se věnuje lektorské činnosti pro různé vzdělávací společnosti. Ve snaze se dále odborně rozvíjet v roce 2005 doplnila své vzdělání o kurzy pro interní auditory EMS, QMS, OHSAs a následně také kurs managementu jakosti podle norem ISO 9000:2001. v roce 2007 prošla profesionální přípravou na lektorování interaktivní formou seminářů.

Specializace:

Monika se díky svým dvěma malým dětem věnuje aktivně podpoře projektu „ Aktivní máma“, kde je stálou členkou lektorského týmu. Specializuje se v rámci této role především na oblast sociální podpory žen a právního poradenství.

Pro značku New Impuls začala Monika pracovat v roce 2010. Vede samostatné workshopy a tréninky v oblasti pracovního a občanského práva jak pro personalisty podniků, tak především pro řídící pracovníky všech úrovní. Speciálním programem jsou zkrácené workshopy pro liniový management (mistry) se základní orientací v pracovním právu v jeho praktickém použití každodenní práce se zaměstnanci.

Větší projekty vedla a lektorovala Monika například pro tyto subjekty: Brano Group, a.s, Česká pošta, s.p., Česká rafinérská, a.s., Halali, všeobecná pojišťovna, a.s., Idiada CZ a.s., Komerční banka, a.s, Sapeli a.s., Solpap, s.r.o., Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Synthos Kralupy a.s.

Preferovanými jazyky jsou němčina na hovorové úrovni a angličtina, která je na odborné úrovni.

 

Martin Řepa

Lektor předmětů s ekonomickou a finanční tématikou a konzultant v oblasti podnikatelských dovedností

Předchozí zkušenosti a praxe:

Martin vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha, katedru ekonomiky a řízení. Navštěvoval také studijní program učitelství odborných předmětů na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze. V oblasti podnikových financí se pohybuje od roku 1996. Mimo jiné pracoval ve společnostech ČEZ, ABB, Alcatel nebo Eli Lilly, kde na různých finančních pozicích nasbíral bohaté zkušenosti v segmentu energetiky, průmyslové automatizace, telekomunikací a farmaceutického průmyslu.

Několik let se věnoval podnikání v oblasti produkce dokumentárních a vzdělávacích filmů, aby si „na vlastní kůži“ prošel celý životní cyklus výrobku od jeho vývoje, výroby, přes obchod a marketing až po administrativu a řízení. Kromě lektorské činnosti pracuje v současné době jako Business analytik pro společnost Pears Health Cyber. To mu umožňuje předávat nejen odborné vědomosti, ale především vlastní praktické zkušenosti.

Jako velký obdivovatel Tomáše Bati se vždy snaží, aby se vrátilo „lidem myšlení, strojům dřina“, aby se každý stal „podnikatelem na svém pracovišti“ a nabízel tak „nejlepší jakost za nejnižší ceny“, protože nakonec vždy platí, že „náš zákazník, náš pán“. A tyto zásady ctí i během svých seminářů.

Specializace:

Martin se snaží propojit „to nejlepší“ z finančního řízení nadnárodních korporací se zdravým selským rozumem drobných živnostníků. Proto se vrací ke kořenům Baťovského podnikání a v ekonomice a financích nehledá žádnou vědu. V rámci svých kurzů a seminářů s oblibou využívá názorné příklady z každodenního života, protože je přesvědčen, že pochopení základních principů je důležitější, než znalost stovek odborných termínů a definic. Jeho cílem není „jen“ učit, ale spíše vést studenty k tomu, aby si na to přišli sami.

 

Ing. Štěpánka Duffková

Předchozí zkušenosti a praxe:

Štěpánka vystudovala sice přírodní vědy, nicméně se řadu let věnuje obchodu a personalistice. Působila ve značce Danone v oblasti obchodu, od roku 1994 pracovala pro Sodexo, následně od roku 2001 pro francouzský Carrefour pak pro mezinárodní korporaci Delhaize Group (Delvita) jako HR Director pro ČR. Od roku 2008 na téže pozici pro Provident Finacial, od roku 2013 se osamostatnila a věnuje se naplno práci kouče a trenéra. Má svou svébytnou praxi a příležitostně spolupracuje na rozsáhlejších projektech právě s New Impuls.

Specializace:

Našim klientům je schopna pomoci jak na individuální rovině jako velmi zkušený kouč, ale má také letité zkušenosti s komplexním pojetím HR práce, tvorbou strategií, systémy odměňování, motivačními programy apod. Druhou oblastí je personální mentoring, vedení nových manažerů, jejich podpora. Třetí oblastí Štěpánky je personální poradenství.
Štěpánka je nakloněna i otevřeným akcím, díky dlouhodobému sepjetí s nadnárodními firmami je zvyklá na poskytování svých služeb v angličtině.

 

Mgr. Roman Hep

Předchozí zkušenosti a praxe:

Roman vystudoval andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Celou svoji dvacetiletou pracovní kariéru působil v nadnárodních společnostech (Buehler Motor, Cooper Standard a další) na manažerských pozicích lidských zdrojů včetně funkce jednatele českých i zahraničních výrobních a obchodních společností.
Posledních šest let Roman vedl HR oddělení společnosti Parker Hannifin pro Českou republiku, východní Evropu a Rakousko. Jeho zaměření bylo překonávání bariér spolupráce a komunikace mezi zaměstnanci jednotlivých zemí a kultur. Zaměřoval se na  tréning emoční inteligence spojený s moderními projekty jako je „Leadership by music“ a „Vědomý leadership“. Jeho metody vedly k měřitelně lepšímu klimatu uvnitř firmy, což se projevilo ekonomickým růstem společnosti.

Specializace:

Romanovou oblíbenou disciplínou jsou konflikty, které považuje za hnací sílu změn a posunů vpřed. V týmu New Impuls bude mít na starosti mediaci specializovaných workshopů. Cílovou skupinou mohou být jak týmy, tak jednotlivci, pomůžeme řešit vztahové konflikty, sblížit stanoviska znesvářených obchodních stran, hledat východiska z krizových situací v interních procesech ve firmě …

Preferovaným cizím jazykem Romana je angličtina.

 

Ing. Oldřich Šuleř


Předchozí zkušenosti a praxe:

Absolvoval Technickou univerzitu – Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy, člen představenstva české stavební firmy, jednatel vzdělávací společnosti a společník poradenské skupiny.
Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programů Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth a studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu. Prošel rovněž tréninkem trenérů managementu na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání v Amsterdamu.
Přednášel externě na UP Olomouc (manažerské techniky) a na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (moderní směry managementu a současný management).

Specializace:

Od roku 1993 pracuje jako trenér, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem jako jsou např. Aisan-Bitron Czech Louny, Behr Czech Mnichovo Hradiště, B:TECH Havlíčkův Brod, Continental Automotive Systems Jičín, CeramTech Czech Šumperk, Cromodora Wheels, České dráhy, Hayes Lemmerz Alukola Ostrava, Hyundai Nošovice, John Crane Sigma, Kraft Foods Valašské Meziříčí,  Lanex Bolatice, OSRAM Bruntál, OSTROJ Opava, Retigo Rožnov p.R., Siemens, Scheidt&Bachmann Slovakia Žilina, Škoda Auto Mladá Boleslav, TRW Autoelektronika Benešov, VW Slovakia Bratislava, Třinecké železárny, Zentiva SR Hlohovec.
Má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro vzdělávání v manažerských dovednostech a soft skills je spoluautorem 12 knih o řízení a manažerských a měkkých dovednostech: „100 klíčových manažerských technik“ (2009), „5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout“ (2008), „Porada jako efektivní nástroj řízení“ (2008), „Management“ (2006), „Zvládáte své manažerské role?“ (2002), „Firemní strategie – plánování a realizace“ (2002), „Management“ (2002), „Jak řídit a vést porady“ (2001), „Manažerské techniky I, II, III“ (1995-2003), „Základy managementu“ (2013).
Působí jako trenér, konzultant a kouč manažerských a měkkých dovedností, strategického plánování a manažerských technik. Preferovaným cizím jazykem je angličtina.

 

Bc. Marie Nováková – projektový manažer

Předchozí zkušenosti a praxe:

Marie absolvovala Střední ekonomickou školu v Jihlavě. Prošla několika zaměstnavateli a většinu kariéry se pohybovala v průmyslovém prostředí. 19 let pracovala v TOP managementu na pozicích HR managera mezinárodních společností v automobilovém průmyslu, jako je Bosch Diesel, Mann+Hummel, TRW Dačice a Cooper- Standard Automotive. Má bohaté zkušenosti ve všech oblastech řízení lidských zdrojů, včetně mzdové administrativy. Podílela se na vybudování nového závodu firmy Bosch v Jihlavě (z 0 na 4500 zaměstnanců) a na rozšíření firmy Cooper-Standard Automotive ve Žďáru nad Sázavou (z 350 na 900 zaměstnanců).

Během své kariéry nastavovala personální a vzdělávací procesy podle požadavků norem ISO a realizovala mnoho vzdělávacích projektů pro střední a vrcholový management.

Specializace:

Pro rozšíření své odborné kvalifikace vystudovala při zaměstnání vysokou školu na Filosofické fakultě UP v Olomouci , obor Andragogika a personální management, kterou ukončila v r. 2006 státní zkouškou. Marie hovoří anglicky na komunikativní úrovni.

Úlohou ve struktuře New Impuls je zpracování požadavků klientů do podoby projektu, analýza reálných potřeb přímo na půdě firmy, provádění osobnostních a manažerských vstupních diagnostik, jednání s managementem klienta o podpoře spolupráce. Marie se také věnuje personálnímu (pracovně právnímu, procesnímu, strukturálně-organizačnímu) poradenství.

 

Mgr. Dagmar Navrátilová – projektová manažerka

Předchozí zkušenosti a praxe:

Dagmar je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou ukončila v roce 1990. V rámci studia absolvovala semestrální studijní stáž v Německu. Po ukončení vysoké školy se věnovala deset let pedagogické praxi na olomouckém gymnáziu. Současně se také zabývala překladatelskou a tlumočnickou činností, je registrovanou tlumočnicí se soudním ověřením. Této činnosti se příležitostně věnuje dodnes.
Po dobrovolném odchodu ze školství působila ve státní správě. Stála u zrodu nového politického subjektu, v jehož prospěch se angažovala nejprve na regionální a později na celostátní úrovni. Vždy měla na starosti oblasti týkající se především vzdělávání, sociální problematiky a personálních otázek.
V roce 2013 opustila státní správu a začala se věnovat podnikání, organizaci eventů, promoakcí, sestavování projektových týmů apod.

Specializace:

Úlohou ve struktuře New Impuls je kontaktování klientů a zpracování jejich požadavků do podoby projektů, analýza reálných potřeb přímo u klientů, provádění osobnostních a manažerských vstupních diagnostik, jednání s managementem společností o formách spolupráce. Do budoucna by se Dagmar chtěla věnovat i  moderaci workshopů či vedení komunikačních a manažerských tréninků.

Dagmar hovoří plynně německy, hovorově anglicky a rusky.

 

Renáta Foldynová, MSc.

Předchozí zkušenosti a praxe:

Renáta vystudovala v roce 1993 bakalářský směr na ekonomických studiích Západočeské univerzity v Plzni. Poté si na rok „odskočila“ za dalším vzděláním do Rakouska/Bishoshofen, kde absolvovala pedagogický kurz pro vzdělávání dospělých v rámci pětihvězdičkových hotelů a gastronomie.
Po návratu do vlasti se věnovala téměř 6 let obchodní praxi v předních českých hotelech (např. Pupp). Od roku 2ooo působila v oblasti retailu a současně v rámci různých projektů i rozvoji HR, trenérství a koučinku (Ikea, KIKA, Seznam.cz).
Od roku 2005 se Renáta věnovala své velké lásce, koním. Stala se po usilovném tréninku a složení náročných zkoušek dodnes jediným licenčním partnerem zakladatele vzdělávání s asistencí koní v Evropě, Horse Dream GmbH, pro Českou republiku.
Současně se získáváním zkušeností s trenérskými metodami podpořenými koňmi se Renata rozhodla pro další studium vysoké školy. Od roku 2006 pokračovala ve studiích na soukromé mezinárodní vysoké škole BIBS v Brně, kterou ukončila titulem MSc v roce 2009.

Specializace:

V současné době se věnuje naplno jak značce Horse Made, tak pomáhá s budováním značky “beeline”/koncesních poboček s módními doplňky jako District Manager pro ČR.
Renáta je velmi aktivní a empatický člověk, zajímající se nejen o obchod a koně, propojuje své manažerské a trenérské zkušenosti s novými přístupy (například Gestalt filozofií koučinku).

Hovoří kromě češtiny také jak německy, tak anglicky, částečně také rusky a španělsky.

 

Ing. Pavel Janda

Předchozí zkušenosti a praxe:

Po promocích na Strojní fakultě VUT v Brně odešel v roce 2000 pracovat k firmě Caterpillar do Velké Británie a posléze do Německa. Po sedmi letech práce v zahraničí se vrátil do Česka a začal pracovat pro firmu Bobcat. V obou firmách pracoval postupně jako konstruktér, analytik-výpočtář, vedoucí vývojových projektů a šéf vývojového oddělení pásových bagrů. Pracovní zkušenost v kultuře Velké Británie a nadnárodních společností ho formovala k unikátnímu přístupu k práci, lidem a projektům.

Roku 2008 začal pro společnost Doosan Bobcat pracovat na pozici ředitel kvality ve výrobním závodě v Dobříši. Významně se podílel na transformaci výrobního závodu z regionálního dodavatele na globálního výrobce expedujícího stroje do celého světa. Zásadně přetvořil systém a procesy řízení kvality a postavil je na základech TPS, LEAN, TQM a APC. Své profesní technické vzdělání si zásadně doplnil absolvováním kurzů řízení jakosti dle ISO 9001, interní auditor jakosti dle ISO 19011 a dalšími specifickými kurzy metodik zlepšování a řízení procesů dle 6-Sigma a LEAN.

Od roku 2013 do jara 2017 pracoval jako vedoucí výzkumu a vývoje v oblasti hydrostatických strojů a zařízení pro výrobní průmysl u firmy Eaton v Roztokách. Od května letošního roku spolupracuje trenérsky jak se značkou New Impuls, tak vyvíjí aktivity pro značky InspireOn a Direct People. Ve všech případech zůstává u podstaty propojení technických inovací a hledání úspor / lean managementu.

Pavel je důsledným zastáncem myšlenky, že vždycky existuje prostor pro zlepšení. Svoje pozorování a analýzy staví na metodice Genchi-Gembutsu a interakci s lidmi na pracovišti. Ve své praxi se rád zaměřuje na složité více-oborové problémy a inovaci procesů. Považuje za nutné nedostatky v procesech a výsledcích řešit vždy se zákazníkem a koncepty, jak zlepšení dosáhnout, vymýšlet a implementovat společně.

Specializace:

V týmu New Impuls se Pavel specializuje na oblast řízení jakosti, audit interních procesů a zlepšování stávajících procesů jakosti a logistiky, potenciálně i výroby.

Preferovaným cizím jazykem je angličtina.

 

Ing. Lenka Lamešová

Předchozí zkušenosti a praxe:

Lenka vystudovala ekonomii průmyslu na VŠE Praha a první část profesní praxe strávila jako pedagog odborných předmětů na Obchodní Akademii v Praze. V mezičase se začala věnovat lektorské činnosti, tehdy především zaměřené na bankovnictví, ekonomii, právo, účetnictví. Od roku 1998 pracovala na manažerských postech jak v privátní sféře, tak v neziskové sféře. Působila například jako výkonná ředitelka Fondu ohrožených dětí, později jako ředitelka soukromé pedagogické instituce a interim manažerka v několika obchodně zaměřených firmách.

Od roku 2000 se Lenka věnuje trvale odborné lektorské činnosti. Její dominantní sférou jsou témata týkající se měkkých dovedností, manažerské přípravy, vyjednávacích technik, prezentačních technik, facilitace týmů, ale trénuje i témata odborná, obchodně-ekonomická, obchodně právní apod. Od roku 2007 je jako konzultant, trenér, HR poradce a kouč na volné noze.

V průběhu let si doplňuje průběžně jak odborné znalosti ve svých oborech, tak se věnuje soberozvoji především v oblasti individuálního a týmového koučinku. Své klienty pomáhá rozvíjet i v méně obvyklých disciplínách „neurotréninku“ a „mozkového joggingu“

Je stálou přednášející na Business Institutu v Praze, kde pedagogicky působí v rámci MBA kurzů se zaměřením na Personální řízení, Soft skills a další obory.

Lenka hovoří hovorově anglicky.

Specializace:

Soft skills - Manažerské dovednosti, leadership, manažerské vyjednávání, vedení a motivace týmu, vedení lidí, delegování, vedení porad, time management, práce se stresem, work-life balance, projektový management, komunikační a prezentační tréninky, emoční inteligence, obchodní dovednosti, asertivita a obrana proti manipulaci, etiketa, řízení kariéry, klientský přístup, life management, dosahování osobní efektivity a osobnostní rozvoj.

Hard skills - Řízení nákladů, finanční gramotnost, ekonomika a finance pro nefinanční manažery, bankovní gramotnost, controlling, ekonomické myšlení, zásady podnikání a startu společností.

 

Petr Kuthan

Předchozí zkušenosti a praxe:

Po absolvování SPŠ strojní a elektro, obor strojírenství v Českých Budějovicích nastoupil do firmy Robert Bosch spol. s r.o. České Budějovice. Po 2,5 měsíční stáži v Bosch Eisenach (Německo) aplikoval rozšířené znalosti těchto metodik v celé firmě. Po třech letech byl zařazen do programu Föderkreis (personální rezervy), který ho připravil na pozici zástupce vedoucího výroby. Zároveň jeho dalším oborem se stala logistika. Součástí denních úkolů bylo plánování spotřeby materiálu v SAP, plánování skladových zásob dle metodiky ABC, plánování dopravy, redukce zásob, snižování nákladů, atd. Po šesti letech praktických logistických zkušeností přešel k metodické činnosti jako trenér BPS Bosch Production System – štíhlá výroba. Prvotním stavebním kamenem bylo zavádění a metodické vedení procesu TPM. Za tímto účelem získával zkušenosti v rámci Benchmarkingu ve firemních závodech Bosch v Brazílii a Itálii. Na základě účasti školení BPS 100 ve Stuttgartu byl u transformace tohoto školení do závodu v Českých Budějovicích. Petr se stal součástí mezinárodního týmu v GS/Best Practice Team TPM, který tvořil standardy pro celou benzínovou divizi firmy Bosch a zároveň členem týmu TPM-KNW (Kompetenznetzwert), jehož cílem bylo standardizovat TPM v rámci celosvětové skupiny Bosch pro všechny divize. Praktickými znalostmi zaváděl projekty ve výrobě: 5S, TPM, vizualizace, andon, kanban, supermarkety, kaizen.

Vybaven teoretickými a praktickými zkušenostmi Petr pracoval v nadnárodních společnostech v pozicích: vedoucí oddělení logistiky (Engel Kaplice), vedoucí oddělení kontroly (Umdasch s.r.o. Č.Budějovice), technická příprava výroby (Groz-Beckert s.r.o.), vedoucí Lean oddělení (Rohde & Schwarz, Vimperk, TOP Control, Liberec a Laufen – Německo).

Zároveň se Petr rozhodl pro cestu školitele Lean Production - štíhlé výroby a jejich principů. Na základě dohody s vedením společností dochází velmi často nejprve ke školení pracovníků v teoretické rovině a posléze k praktické aplikaci přímo na pracovištích. Mezi jeho klienty patří: Denso Manufacturing Czech s.r.o., Tower Slovensko, C.I.E.B. Kahovec, Grammer, Toyoda Gosei, ČSAT, Brisk, Faurecia, Linde, Liplastec, Varroc atd.

Nyní si Petr rozšiřuje vzdělání ve studijním programu Průmyslové inženýrství a konceptu LEAN v API (Akademie produktivity a inovací, s.r.o.).

Specializace:

V týmu New Impuls se Petr specializuje na oblast štíhlé výroby. Např. k úspoře nákladů pomocí eliminace plýtvání, audity ve štíhlé výrobě, ke zlepšování procesů ve výrobě a logistice, snižování mezi zásob pomocí principu toku jednoho kusu, počtem pracovníků ve výrobní buňce za podpory taktovacího diagramu, nastavením kanbanového okruhu, implementací 5S, TPM, vizualizace, Poka-Yoke, PDCA, rybí kost, 5xproč a dalších metod leanu.

Preferovaným cizím jazykem je němčina.

 

© New Impuls® s.r.o. 2014
TOPlist